Αρχική σελίδα

ΕΝΤΥΠΑ ΑΔΕΙΩΝ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΦΟΡΜΑΣ
του Στράτου Κυριαζίδη

ΕΙΔΟΣ ΑΔΕΙΑΣΜΟΝΙΜΟΙΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΣΠΑ
ΑΙΤΗΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΙΤΗΣΗΑΠΟΦΑΣΗ
Αιμοδοτική Αίτηση μονίμου Απόφαση μονίμου Αίτηση ΕΣΠΑ Απόφαση ΕΣΠΑ
Αναρρωτική Αίτηση μονίμου Απόφαση μονίμου Αίτηση ΕΣΠΑ Απόφαση ΕΣΠΑ
Γάμου Αίτηση μονίμου Απόφαση μονίμου Αίτηση ΕΣΠΑ Απόφαση ΕΣΠΑ
Γέννησης τέκνου Αίτηση μονίμου Απόφαση μονίμου Αίτηση ΕΣΠΑ Απόφαση ΕΣΠΑ
Διευκόλυνσης Αίτηση μονίμου Απόφαση μονίμου Αίτηση ΕΣΠΑ Απόφαση ΕΣΠΑ
Εξετάσεων Αίτηση μονίμου Απόφαση μονίμου Αίτηση ΕΣΠΑ Απόφαση ΕΣΠΑ
Θανάτου συγγενούς Αίτηση μονίμου Απόφαση μονίμου Αίτηση ΕΣΠΑ Απόφαση ΕΣΠΑ
Κανονική Αίτηση μονίμου Απόφαση μονίμου Αίτηση ΕΣΠΑ Απόφαση ΕΣΠΑ
Περιοδικής νοσηλείας Αίτηση μονίμου Απόφαση μονίμου Αίτηση ΕΣΠΑ Απόφαση ΕΣΠΑ
Συμμετοχής σε δίκη Αίτηση μονίμου Απόφαση μονίμου Αίτηση ΕΣΠΑ Απόφαση ΕΣΠΑ
Ασθένειας τέκνου Αίτηση μονίμου Απόφαση μονίμου Αίτηση ΕΣΠΑ Απόφαση ΕΣΠΑ

Όλα τα έντυπα για αναπληρωτές ΕΣΠΑ 
Όλα τα έντυπα για μονίμους εκπαιδευτικούς 
Έντυπο τήρησης αρχείου αδειών 

 Πρόσφατες ενημερώσεις 

 06-02-2017 | Προστέθηκε η Άδεια λόγω Ασθένειας Τέκνου
 26-10-2016 | Τροποποιήθηκαν όλα τα έντυπα αναπληρωτών με αλλαγή λογότυπου ΕΣΠΑ.
 11-03-2016 | Επικαιροποιήθηκαν και ξεκλειδώθηκαν όλα τα έντυπα..
 21-10-2015 | Τροποποιήθηκαν όλα τα έντυπα με αλλαγή επωνυμίας υπουργείου και λογότυπου ΕΣΠΑ..
 11-02-2015 | Τροποποιήθηκαν όλα τα έντυπα με αλλαγή επωνυμίας υπουργείου και άλλες διορθώσεις..
 06-11-2014 | Έγιναν αλλαγές σε τρία έντυπα: Αίτηση Αναρρωτικής ΕΣΠΑ, Απόφαση Αναρρωτικής ΕΣΠΑ και Γάμου ΕΣΠΑ.
 30-10-2014 | Προστέθηκαν πάνω από 40 έντυπα-φόρμες με αιτήσεις και αποφάσεις χορήγησης άδειας απουσίας.

Όλο το παρόν υλικό (ιστοσελίδα, κώδικας, γραφικά, αρχεία) - εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά - έχει δημιουργηθεί από τον Στράτο Κυριαζίδη.
Τα παραπάνω έντυπα και λογισμικό, παρέχονται από τον Στράτο Κυριαζίδη ως έχουν και για υπηρεσιακή μόνο χρήση.
Απαγορεύεται η διακίνησή τους με οποιονδήποτε τρόπο.