Αρχική σελίδα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΩΡΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να λειτουργήσουν σωστά τα παρουσιολόγια,
θα πρέπει να επιτρέψετε την εκτέλεση μακρονετολών στο Excel

 
Δείτε πώς: Οδηγίες για Excel 2003, 2007 και 2010

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΑΝΕΒΗΚΕΜΟΡΦΗΜΕΓΕΘΟΣ
 2016-2017: Δημιουργός Νέων Παρουσιολογίων ΕΣΠΑ του Στράτου Κυριαζίδη ::: Έκδοση 16.2: Καλύπτει πέντε προγράμματα, δέχεται ώρες και ενημερώνεται διαρκώς 02-10-2016Excel500 Kb
2016-2017: Δημιουργός Νέων Παρουσιολογίων ΕΣΠΑ του Στράτου Κυριαζίδη ::: Έκδοση 16.1: Καλύπτει τρία προγράμματα, δέχεται ώρες και ενημερώνεται διαρκώς<./font> 16-09-2016Excel500 Kb
 2016-2017: Παρουσιολόγια Υπερωριών του Στράτου Κυριαζίδη 16-09-2016Excel650 Kb
 2016-2017: Παρουσιολόγια Φροντιστηριακού του Στράτου Κυριαζίδη 16-09-2016Excel650 Kb
 2016-2017: Παρουσιολόγια Ολοημέρου του Στράτου Κυριαζίδη 16-09-2016Excel650 Kb
 2016-2017: Παρουσιολόγια Συμπλήρωσης Ωραρίου του Στράτου Κυριαζίδη 16-09-2016Excel650 Kb
 2016-2017: Παρουσιολόγια Οδοιπορικών του Στράτου Κυριαζίδη 16-09-2016Excel650 Kb
2015-2016: Δημιουργός Νέων Παρουσιολογίων ΕΣΠΑ του Στράτου Κυριαζίδη ::: Έκδοση 15.5: Καλύπτει εικοσιδύο προγράμματα, δέχεται ώρες και ενημερώνεται διαρκώς
ΠΡΟΣΟΧΗ: Νέος λογότυπος ΕΣΠΑ. Θα χρησιμοποιηθεί από τον Ιανουάριο και μέχρι να ξαναλλάξει.<./font>
12-01-2016Excel500 Kb
2015-2016: Δημιουργός Νέων Παρουσιολογίων ΕΣΠΑ του Στράτου Κυριαζίδη ::: Έκδοση 15.3: Καλύπτει είκοσι προγράμματα, δέχεται ώρες και ενημερώνεται διαρκώς
ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα χρησιμοποιηθεί από το Νοέμβριο και μέχρι να ξαναλλάξει<./font>
29-10-2015Excel500 Kb
2015-2016: Δημιουργός Νέων Παρουσιολογίων ΕΣΠΑ του Στράτου Κυριαζίδη ::: Έκδοση 14.4: Καλύπτει ένδεκα προγράμματα, δέχεται ώρες και ενημερώνεται διαρκώς
ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα χρησιμοποιηθεί για Σεπτέμβριο και Οκτώβριο.
23-10-2015Excel500 Kb
2015-2016: Παρουσιολόγια Υπερωριών του Στράτου Κυριαζίδη<./font> 1-9-2015Excel700 Kb
2015-2016: Παρουσιολόγια Φροντιστηριακού του Στράτου Κυριαζίδη<./font> 1-9-2015Excel700 Kb
2015-2016: Παρουσιολόγια Ολοημέρου του Στράτου Κυριαζίδη<./font> 1-9-2015Excel700 Kb
2015-2016: Παρουσιολόγια Συμπλήρωσης Ωραρίου του Στράτου Κυριαζίδη<./font> 1-9-2015Excel700 Kb
2015-2016: Παρουσιολόγια Οδοιπορικών του Στράτου Κυριαζίδη<./font> 1-9-2015Excel700 Kb
2015-2016: Παρουσιολόγια ΕΣΠΑ Νέου Τύπου του Στράτου Κυριαζίδη1-10-2015Excel740 Kb
2015-2016: Παρουσιολόγια ΕΣΠΑ1_Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών του Στράτου Κυριαζίδη (παλαιού τύπου αλλά με νέο λογότυπο ΕΣΠΑ)1-9-2015Excel740 Kb
2015-2016: Παρουσιολόγια ΕΣΠΑ2_Εξατομικευμένη Υποστήριξη του Στράτου Κυριαζίδη (παλαιού τύπου αλλά με νέο λογότυπο ΕΣΠΑ)1-9-2015Excel740 Kb
2015-2016: Παρουσιολόγια ΕΣΠΑ3_Στήριξη ΖΕΠ του Στράτου Κυριαζίδη (παλαιού τύπου αλλά με νέο λογότυπο ΕΣΠΑ)1-9-2015Excel740 Kb
2015-2016: Παρουσιολόγια ΕΣΠΑ4_Παράλληλη Στήριξη του Στράτου Κυριαζίδη (παλαιού τύπου αλλά με νέο λογότυπο ΕΣΠΑ)1-9-2015Excel740 Kb
2015-2016: Παρουσιολόγια ΕΣΠΑ5_Στήριξη ΕΑΕΠ του Στράτου Κυριαζίδη (παλαιού τύπου αλλά με νέο λογότυπο ΕΣΠΑ)1-9-2015Excel740 Kb
2015-2016: Παρουσιολόγια ΕΣΠΑ6_Στήριξη Ολοήμερων του Στράτου Κυριαζίδη (παλαιού τύπου αλλά με νέο λογότυπο ΕΣΠΑ)1-9-2015Excel740 Kb
2014-2015: Παρουσιολόγια ΕΣΠΑ1_Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών του Στράτου Κυριαζίδη 1-9-2015Excel740 Kb
2014-2015: Παρουσιολόγια ΕΣΠΑ2_Εξατομικευμένη Υποστήριξη του Στράτου Κυριαζίδη 1-9-2015Excel740 Kb
2014-2015: Παρουσιολόγια ΕΣΠΑ3_Στήριξη ΖΕΠ του Στράτου Κυριαζίδη 1-9-2015Excel740 Kb
2014-2015: Παρουσιολόγια ΕΣΠΑ4_Παράλληλη Στήριξη του Στράτου Κυριαζίδη 1-9-2015Excel740 Kb
2014-2015: Παρουσιολόγια ΕΣΠΑ5_Στήριξη ΕΑΕΠ του Στράτου Κυριαζίδη 1-9-2015Excel740 Kb
2014-2015: Παρουσιολόγια ΕΣΠΑ6_Στήριξη Ολοήμερων του Στράτου Κυριαζίδη 1-9-2015Excel740 Kb
2014-2015: Παρουσιολόγια Υπερωριών του Στράτου Κυριαζίδη 1-9-2015Excel700 Kb
2014-2015: Παρουσιολόγια Φροντιστηριακού του Στράτου Κυριαζίδη 1-9-2015Excel700 Kb
2014-2015: Παρουσιολόγια Ολοημέρου του Στράτου Κυριαζίδη 1-9-2015Excel700 Kb
2014-2015: Παρουσιολόγια Συμπλήρωσης Ωραρίου του Στράτου Κυριαζίδη 1-9-2015Excel700 Kb
2014-2015: Παρουσιολόγια Οδοιπορικών του Στράτου Κυριαζίδη 1-9-2015Excel700 Kb
2013-2014: Παρουσιολόγια ΕΣΠΑ1_Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών του Στράτου Κυριαζίδη 5-8-2013Excel740 Kb
2013-2014: Παρουσιολόγια ΕΣΠΑ2_Εξατομικευμένη Υποστήριξη του Στράτου Κυριαζίδη 5-8-2013Excel740 Kb
2013-2014: Παρουσιολόγια ΕΣΠΑ3_Στήριξη ΖΕΠ του Στράτου Κυριαζίδη 5-8-2013Excel740 Kb
2013-2014: Παρουσιολόγια ΕΣΠΑ4_Παράλληλη Στήριξη του Στράτου Κυριαζίδη 5-8-2013Excel740 Kb
2013-2014: Παρουσιολόγια ΕΣΠΑ5_Στήριξη ΕΑΕΠ του Στράτου Κυριαζίδη 5-8-2013Excel740 Kb
2013-2014: Παρουσιολόγια ΕΣΠΑ6_Στήριξη Ολοήμερων του Στράτου Κυριαζίδη 5-8-2013Excel740 Kb
2013-2014: Παρουσιολόγια Υπερωριών του Στράτου Κυριαζίδη 25-6-2013Excel700 Kb
2013-2014: Παρουσιολόγια Φροντιστηριακού του Στράτου Κυριαζίδη 25-6-2013Excel700 Kb
2013-2014: Παρουσιολόγια Ολοημέρου του Στράτου Κυριαζίδη 25-6-2013Excel700 Kb
2013-2014: Παρουσιολόγια Συμπλήρωσης Ωραρίου του Στράτου Κυριαζίδη 25-6-2013Excel700 Kb
2013-2014: Παρουσιολόγια Οδοιπορικών του Στράτου Κυριαζίδη 25-6-2013Excel700 Kb
2012-2013: Παρουσιολόγια ΕΣΠΑ1_Στήριξη ΖΕΠ του Στράτου Κυριαζίδη 29-9-2012Excel740 Kb
2012-2013: Παρουσιολόγια ΕΣΠΑ2_Παράλληλη Στήριξη του Στράτου Κυριαζίδη 29-9-2012Excel740 Kb
2012-2013: Παρουσιολόγια ΕΣΠΑ3_Στήριξη ΕΑΕΠ του Στράτου Κυριαζίδη 29-9-2012Excel740 Kb
2012-2013: Παρουσιολόγια Υπερωριών του Στράτου Κυριαζίδη 29-9-2012Excel700 Kb
2012-2013: Παρουσιολόγια Φροντιστηριακού του Στράτου Κυριαζίδη 29-9-2012Excel700 Kb
2012-2013: Παρουσιολόγια Ολοημέρου του Στράτου Κυριαζίδη 29-9-2012Excel700 Kb
2012-2013: Παρουσιολόγια Ωρομισθίων του Στράτου Κυριαζίδη 29-9-2012Excel700 Kb
2011-2012: Παρουσιολόγια ΕΣΠΑ 2ης Ξένης Γλώσσας του Στράτου Κυριαζίδη 29-9-2011Excel740 Kb
2011-2012: Παρουσιολόγια ΕΣΠΑ Αγγλικών του Στράτου Κυριαζίδη 29-9-2011Excel740 Kb
2011-2012: Παρουσιολόγια ΕΣΠΑ Αισθητικής Αγωγής του Στράτου Κυριαζίδη 29-9-2011Excel740 Kb
2011-2012: Παρουσιολόγια ΕΣΠΑ Παράλληλης Στήριξης του Στράτου Κυριαζίδη 29-9-2011Excel740 Kb
2011-2012: Παρουσιολόγια ΕΣΠΑ Πληροφορικής του Στράτου Κυριαζίδη 29-9-2011Excel740 Kb
2011-2012: Παρουσιολόγια ΕΣΠΑ Αισθητικής Αγωγής του Στράτου Κυριαζίδη 29-9-2011Excel740 Kb
2011-2012: Παρουσιολόγια ΕΣΠΑ Στήριξης ΖΕΠ του Στράτου Κυριαζίδη 29-9-2011Excel740 Kb
2011-2012: Παρουσιολόγια ΕΣΠΑ Στήριξης ΕΑΕΠ του Στράτου Κυριαζίδη 29-9-2011Excel740 Kb
2011-2012: Παρουσιολόγια Υπερωριών του Στράτου Κυριαζίδη 29-9-2011Excel700 Kb
2011-2012: Παρουσιολόγια Φροντιστηριακού του Στράτου Κυριαζίδη 29-9-2011Excel700 Kb
2011-2012: Παρουσιολόγια Ολοημέρου του Στράτου Κυριαζίδη 29-9-2011Excel700 Kb
2011-2012: Παρουσιολόγια Ωρομισθίων του Στράτου Κυριαζίδη 29-9-2011Excel700 Kb
2010-2011: Παρουσιολόγια ΕΣΠΑ 2ης Ξένης Γλώσσας του Στράτου Κυριαζίδη 3-10-2010Excel740 Kb
2010-2011: Παρουσιολόγια ΕΣΠΑ Αγγλικών του Στράτου Κυριαζίδη 3-10-2010Excel740 Kb
2010-2011: Παρουσιολόγια ΕΣΠΑ Αισθητικής Αγωγής του Στράτου Κυριαζίδη 3-10-2010Excel740 Kb
2010-2011: Παρουσιολόγια ΕΣΠΑ Παράλληλης Στήριξης του Στράτου Κυριαζίδη 3-10-2010Excel740 Kb
2010-2011: Παρουσιολόγια ΕΣΠΑ Πληροφορικής του Στράτου Κυριαζίδη 3-10-2010Excel740 Kb
2010-2011: Παρουσιολόγια Υπερωριών του Στράτου Κυριαζίδη 3-10-2010Excel700 Kb
2010-2011: Παρουσιολόγια Ολοημέρου του Στράτου Κυριαζίδη 3-10-2010Excel700 Kb
2009-2010: Παρουσιολόγια 2ης Ξένης Γλώσσας του Στράτου Κυριαζίδη 21-9-2009Excel740 Kb
2009-2010: Παρουσιολόγια Ολοημέρου του Στράτου Κυριαζίδη 21-9-2009Excel740 Kb
2009-2010: Παρουσιολόγια Υπερωριών του Στράτου Κυριαζίδη 21-9-2009Excel740 Kb
2009-2010: Παρουσιολόγια Φροντιστηριακού του Στράτου Κυριαζίδη 21-9-2009Excel740 Kb
2009-2010: Παρουσιολόγια Ωρομισθίων του Στράτου Κυριαζίδη 21-9-2009Excel740 Kb
2008-2009: Παρουσιολόγια 2ης Ξένης Γλώσσας του Στράτου Κυριαζίδη 6-1-2009Excel740 Kb
2008-2009: Παρουσιολόγια Ολοημέρου του Στράτου Κυριαζίδη 6-1-2009Excel740 Kb
2008-2009: Παρουσιολόγια Υπερωριών του Στράτου Κυριαζίδη 6-1-2009Excel740 Kb
2008-2009: Παρουσιολόγια Φροντιστηριακού του Στράτου Κυριαζίδη 6-1-2009Excel740 Kb
2008-2009: Παρουσιολόγια Ωρομισθίων του Στράτου Κυριαζίδη 6-1-2009Excel740 Kb

Ευχαριστώ θερμά την Ελευθερία Γρηγοράκη της Δ/νσης Π.Ε. Ρεθύμνης και τη Σοφία Τερτιβανίδου της Δ/νσης Π.Ε. Ημαθίας για την πολύτιμη βοήθειά τους.

Όλο το παρόν υλικό (ιστοσελίδα, κώδικας, γραφικά, αρχεία) - εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά - έχει δημιουργηθεί από τον Στράτο Κυριαζίδη.
Τα παραπάνω έντυπα και λογισμικό, παρέχονται από τον Στράτο Κυριαζίδη ως έχουν και για υπηρεσιακή μόνο χρήση.
Απαγορεύεται η διακίνησή τους με οποιονδήποτε τρόπο.