Αρχική σελίδα

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΑΝΕΒΗΚΕΜΟΡΦΗΜΕΓΕΘΟΣ
 Ε.Δ.Ε.Α.Υ.: Κανονισμός λειτουργίας
του Στράτου Κυριαζίδη
20-12-2015 Word 110 Kb
 Ε.Δ.Ε.Α.Υ.: Πρόσκληση κηδεμόνα
του Στράτου Κυριαζίδη
20-12-2015 Word 120 Kb
 Ε.Δ.Ε.Α.Υ.: Υπεύθυνη δήλωση κηδεμόνα
του Στράτου Κυριαζίδη
20-12-2015 Word 30 Kb
 Ε.Δ.Ε.Α.Υ.: Έντυπο ατομικού προγράμματος
του Στράτου Κυριαζίδη
20-12-2015 Word 215 Kb
Φόρμα υποβολής προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων
του Στράτου Κυριαζίδη
13-11-2015 Word 100 Kb
Υποδείγματα σφραγίδων με τη νέα ονομασία του Υπουργείου. Στρογγυλή και τετράγωνη.
του Στράτου Κυριαζίδη
30-09-2015 Image 110 Kb
Ενημερωμένα υπoδεiγματα διαβιβαστικών για Σχολεία και Νηπιαγωγεία σε μορφή αυτόματης φόρμας. Απλό και με πρόσθετα.
του Στράτου Κυριαζίδη
30-09-2015 Word 110 Kb
Αίτηση Βεβαίωσης Παρακολούθησης Αλλοδαπού (σε φόρμα)
του Στράτου Κυριαζίδη
29-09-2015 Word 35 Kb
Βεβαίωση Παρακολούθησης Αλλοδαπού (σε φόρμα)
του Στράτου Κυριαζίδη
29-09-2015 Word 115 Kb
Υπεύθυνη Δήλωση Απαλλαγής από τα Θρησκευτικά σε φόρμα (2013)
του Στράτου Κυριαζίδη
29-09-2015 Word 150 Kb
Αναφορά Ανάληψης Καθηκόντων Διευθυντή Δημοτικού Σχολείου
του Στράτου Κυριαζίδη
22-06-2015 Word 30 Kb
Αναφορά Ανάληψης Καθηκόντων Υποδιευθυντή Δημοτικού Σχολείου
του Στράτου Κυριαζίδη
22-06-2015 Word 30 Kb
Πρωτόκολλο Παράδοσης και Παραλαβής Δημοτικού Σχολείου
του Στράτου Κυριαζίδη
20-06-2015 Word 44 Kb
Υπoδεiγματα πρακτικών και εντύπων για τις κρίσεις υποδιευθυντών Σ.Μ.
του Στράτου Κυριαζίδη
18-06-2015 Word 40 Kb
Υπoδεiγματα πρακτικών και εντύπων για τις κρίσεις διευθυντών Σ.Μ.
του Στράτου Κυριαζίδη
01-06-2015 Word 40 Kb
Υπεύθυνες δηλώσεις για την απογραφή προστατευόμενων μελών στον ΟΠΑΔ
του Στράτου Κυριαζίδη
24-01-2013 Word 25 Kb
Οδηγίες για την απογραφή του ΟΠΑΔ
του Στράτου Κυριαζίδη
10-01-2013 Word 15 Kb
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. v1.0
του Στράτου Κυριαζίδη
5-01-2012 Acrobat Pdf 7 150 Kb
Bιβλία στη Σχολική Τσάντα
του Στράτου Κυριαζίδη
1-11-2011 Acrobat Pdf 7 180 Kb
Επιλογή Σημαιοφόρων και Παραστατών v1.2
του Στράτου Κυριαζίδη
9-10-2011 Acrobat Pdf 7 350 Kb
Φόρμα Ετήσιας απογραφής (Α2)
του Στράτου Κυριαζίδη
18-11-2008 Excel 5 Kb
Ετικέτες Σχολικών Φακέλων
του Στράτου Κυριαζίδη
20-01-2008 Acrobat Pdf 7 246 Kb
2ο Παρόραμα Νέων Βιβλίων
με μορφοποίηση του Στράτου Κυριαζίδη
26-04-2007 Acrobat Pdf 7 200 Kb
200 ερωταπαντήσεις για την Πιστοποίηση
του Στράτου Κυριαζίδη
19-02-2005 Acrobat Pdf 7 440 Kb
Ελληνικός Acrobat Reader 10.1
της Adobe
10-10-2015 Acrobat Pdf 7 40 Mb

Όλο το παρόν υλικό (ιστοσελίδα, κώδικας, γραφικά, αρχεία) - εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά - έχει δημιουργηθεί από τον Στράτο Κυριαζίδη.
Τα παραπάνω έντυπα και λογισμικό, παρέχονται από τον Στράτο Κυριαζίδη ως έχουν και για υπηρεσιακή μόνο χρήση.
Απαγορεύεται η διακίνησή τους με οποιονδήποτε τρόπο.