Αρχική σελίδα

ΕΝΤΥΠΑ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΑΝΕΒΗΚΕΜΟΡΦΗΜΕΓΕΘΟΣ
 Έντυπο προγράμματος 12/θ Δημοτικού Σχολείου Ενιαίου Τύπου σε Excel
του Στράτου Κυριαζίδη
Με έλεγχο σωστής καταχώρισης!
16-09-2016 Excel 160Kb
 Έντυπο προγράμματος 6/θ Δημοτικού Σχολείου Ενιαίου Τύπου σε Excel
του Στράτου Κυριαζίδη
Με έλεγχο σωστής καταχώρισης!
16-09-2016 Excel 160Kb
 Έντυπο κατανομής ωρών προσωπικού σε Excel
του Στράτου Κυριαζίδη
Το απαραίτητο βήμα πριν τη δημιουργία προγράμματος
16-09-2016 Excel 60 Kb
Έντυπο προγράμματος σχολείου Ε.Α.Ε.Π. σε Excel
του Στράτου Κυριαζίδη
18-10-2015 Excel 100 Kb
Έντυπο προγράμματος 12/θεσίου σχολείου σε Excel
του Στράτου Κυριαζίδη
27-9-2010 Excel 80 Kb
Έντυπο προγράμματος 12/θεσίου σχολείου
του Στράτου Κυριαζίδη
10-12-2007 Acrobat Pdf 7 118 Kb
Έντυπο προγράμματος 6/θεσίου σχολείου
του Στράτου Κυριαζίδη
10-12-2007 Acrobat Pdf 7 118 Kb
Έντυπο προγράμματος 3/θεσίου σχολείου
του Στράτου Κυριαζίδη
10-12-2007 Acrobat Pdf 7 124 Kb
Έντυπο προγράμματος 2/θεσίου σχολείου
του Στράτου Κυριαζίδη
10-12-2007 Acrobat Pdf 7 130 Kb

Όλο το παρόν υλικό (ιστοσελίδα, κώδικας, γραφικά, αρχεία) - εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά - έχει δημιουργηθεί από τον Στράτο Κυριαζίδη.
Τα παραπάνω έντυπα και λογισμικό, παρέχονται από τον Στράτο Κυριαζίδη ως έχουν και για υπηρεσιακή μόνο χρήση.
Απαγορεύεται η διακίνησή τους με οποιονδήποτε τρόπο.