Αρχική σελίδα

HTML

Όταν βλέπουμε κάποια σελίδα στο διαδίκτυο, συνήθως επικεντρώνουμε την προσοχή μας στο λεκτικό ή οπτικό της περιεχόμενο. Σπάνια αναρωτιόμαστε πώς γίνεται και εμφανίζεται το υλικό αυτό στην οθόνη μας.

H κοινά διαδεδομένη άποψη είναι πως το internet είναι μια τεράστια βιβλιοθήκη και η εικόνα που έχουν οι περισσότεροι ταυτίζεται με αυτήν του πραγματικού βιβλίου. Υποθέτουμε ίσως πως η σελίδα που βλέπουμε έρχεται στον υπολογιστή μας πάνω-κάτω όπως και η τηλεοπτική εικόνα.

Στην πράξη, υπεύθυνος για την εμφάνισή της είναι ο browser μας (φυλλομετρητής: internet explorer, netscape, opera κλπ). Όταν πληκτρολογούμε σε αυτόν κάποιο url (διαδικτυακή διεύθυνση) ή κάνουμε κλικ σε κάποιο Link (υπερσύνδεσμο) τότε συμβαίνουν (περιληπτικά) τα εξής:

 • Η ονομαστική διεύθυνση που δώσαμε μεταφέρεται ως αίτημα στους servers (διακομιστές) της εταιρίας που μας προσφέρει σύνδεση στο Internet και αυτοί εντοπίζουν σε δικές τους ή άλλες βάσεις δεδομένων την αριθμητική διεύθυνση (IP) που αντιστοιχεί στο όνομα αυτό.
 • O υπολογιστής μας διασυνδέεται με αυτόν τον server και αρχίζουν να μεταφέρονται προς εμάς τα αναγκαία δεδομένα.
 • Τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν: Την περιγραφή δομής της σελίδας, τα περιεχόμενα κείμενα και τις τυχόν εικόνες.
 • O browser μας συγκεντρώνει τα πιο πάνω στοιχεία και στήνει τη σελίδα στην οθόνη μας,

H πρώτη και πιο διαδεδομένη γλώσσα περιγραφής της δομής μια ιστοσελίδας είναι η HTML (HyperText Markup Language). Η γλώσσα αυτή διαφέρει από τις προγραμματιστικές μια που απλά περιγράφει πού βρίσκεται τι και τίποτε παραπάνω. Νεώτερες γλώσσες είτε αυτόνομες είτε εξαρτώμενες από την HTML (όπως η java, η XML, το php ή το Asp) προχωρούν παραπέρα και επιτρέπουν πιο σύνθετη δομή, διαχείριση βάσεων δεδομένων και πολλά άλλα.

Σε αυτές τις σελίδες θα προσπαθήσουμε να σας μυήσουμε στον τρόπο δημιουργίας ιστοσελίδων με τη χρήση κώδικα HTML. Υπάρχουν βέβαια πολλά προγράμματα που δημιουργούν σελίδες με απλό και παραστατικό τρόπο. Παρ' όλ' αυτά, η εμβάθυνση στον κώδικα επιτρέπει τη μεγαλύτερη κατανόηση του τί συμβαίνει κι επιτρέπει τη βελτίωση των δημιουργιών μας. To μόνο που θα χρειαστείτε είναι ένας απλός text editor όπως το σημειωματάριο των windows ή το Arachnophilia που χρησιμοποιώ πάντα.

Ξεκινάμε με το πρώτο μας μάθημα. Τα υπόλοιπα θα προστίθενται σιγά-σιγά. Καλή δύναμη! ;-)

1. Tags λέμε τις μικρές 'εντολές' που ορίζουν την αρχή και το τέλος μιας λειτουργίας. Περικλείονται σε σύμβολα μικρότερου-μεγαλύτερου: <εντολή>. Όταν το tag κλείνει, περιλαμβάνει επιπλέον και μια κάθετο: </εντολή>. Αυτό είναι όλο... Για παράδειγμα, η παρακάτω σειρά λέει στον φυλλομετρητή να εμφανίζει με έντονα γράμματα (b=bold) τη λέξη 'έντονα' και με πλάγια (i=italics) τη λέξη 'πλάγια':

Η γραφή αυτή είναι με κανονικά γράμματα. 
Μπορώ να έχω <b>έντονα</b> ή και <i>πλάγια</i>.

Το αποτέλεσμα θα είναι το εξής: Η γραφή αυτή είναι με κανονικά γράμματα. Μπορώ να έχω έντονα ή και πλάγια.


2. Τα tags μπορούν να περικλείουν άλλα, δεν πρέπει όμως να μπαίνουν διασταυρωμένα.
Π.χ. Η δομή τύπου 3 2 1 1 2 3 όπου τα τριάρια περικλείουν τα δυάρια και αυτά με τη σειρά τους τούς άσσους είναι σωστή, όχι όμως και η αυτή: 3 2 1 2 3 1 όπου τα ζεύγη μπερδεύονται.

Χρησιμοποιώντας τα πιο πάνω tags μαζί με αυτό που ορίζει την υπογράμμιση (u=underlined) μπορούμε να έχουμε συνδυασμούς όπως:

Μπορώ να έχω <i><b>έντονα και πλάγια μαζί</b></i>
ή <u><i>πλάγια και υπογραμμισμένα</i></u>.

Μας δίνει: Μπορώ να έχω έντονα και πλάγια μαζί ή πλάγια και υπογραμμισμένα.


3. Άλλα βασικά tags, απαραίτητα για τη σελίδα σας είναι τα:

 • <html> και </html> που ορίζουν την αρχή και το τέλος του κώδικα (της σελίδας)
 • <head> και </head> που ορίζουν την αρχή και το τέλος της κεφαλίδας όπου ορίζονται δεδομένα που θα δούμε αργότερα.
 • <title> και </title> που ορίζουν την αρχή και το τέλος του τίτλου της σελίδας (εμφανίζεται στη μπλε μπάρα του φυλλομετρητή). Το ποθετείται μέσα στα tags της κεφαλίδας.
 • <body> και </body> που ορίζουν την αρχή και το τέλος του 'σώματος' της σελίδας, του χώρου δηλαδή όπου θα υπάρχουν το κείμενο και οι εικόνες σας.

3. Τελειώνοντας, ας δούμε τη δομή μιας απλής σελίδας. Πιστεύω πως δε θα έχετε πρόβλημα να την κατανοήσετε. Σημειώνω πως τα tags παρουσιάζονται με τις κατάλληλες εσοχές γραμμής ώστε να φαίνεται που ανοίγει και που κλείνει το καθένα. Γράψτε τον κώδικα στο σημειωματάριο, αποθηκεύστε τον κάπου στο δίσκο σας με όνομα test.html και κάντε διπλό κλικ στο αρχείο ώστε να το δείτε με τον φυλλομετρητή σας:

<html>
  <head>
   <title>Η πρώτη μου σελίδα</title>
  </head>
  <body>
   Μπορώ να έχω <i><b>έντονα και πλάγια μαζί</b></i> 
   ή <u><i>πλάγια και υπογραμμισμένα</i></u>.
  </body>
</html>

Στη σελίδα αυτή έχω συγκεντρώσει τα περισσότερα από τα διαθέσιμα tags. Σε κάθε γραμμή θα βρείτε τα εξής:

 • Στην πρώτη στήλη (όπου υπάρχει) αναγράφεται το πεδίο εφαρμογής της εντολής. Το 4.0 σημαίνει πως το tag λειτουργεί σε φυλλομετρητές έκδοσης 4 και μετά. Το NS και τα Ν1 κλπ σημαίνουν πως λειτουργεί μόνον σε NetScape. To ΜS σημαίνει πως λειτουργεί μόνον σε Microsoft Internet Explorer. Όπου δεν αναγράφεται τίποτε, το tag έχει γενική εφαρμογή.
 • Στη δεύτερη στήλη και με έντονη γραφή, υπάρχει η περιγραφή του tag,
 • Στην τρίτη, η σύνταξή του.
 • Στην τέταρτη εμφανίζονται τυχόν σχόλια και διευκρινήσεις.

Κάποιες αναγκαίες επεξηγήσεις:

 • Το σύμβολο ? δηλώνει αριθμό
 • Τα σύμβολα $ και * δηλώνουν κάποιον αλφαριθμητικό χαρακτήρα (γράμμα)
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
 Τύπος εγγράφου<HTML></HTML> Ορίζει την αρχή και το τέλος
 Τίτλος<TITLE></TITLE> Εμφανίζεται στη μπλε μπάρα του φυλλομετρητή. Πρέπει να βρίσκεται στην επιφυλλίδα
 Επιφυλλίδα <HEAD></HEAD> Εδώ μπαίνει ο τίτλος, περιγραφή της σελίδας, τα styles και η java
 Bασικός Κορμός <BODY></BODY> το κύριο υλικό της σελίδας

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΟΜΗΣ
 Επικεφαλλίδα<H?></H?> Δέχεται 6 ορισμούς: H1 ως και H6
 Στοίχιση επικεφαλλίδας<H? ALIGN=LEFT|CENTER|RIGHT></H?>  
 Yποδιαίρεση κειμένου <DIV></DIV>  
 Στοίχιση υποδιαίρεσης<DIV ALIGN=LEFT|RIGHT|CENTER|JUSTIFY></DIV>
4.0Καθορισμένο περιεχόμενο<SPAN></SPAN>  
 Παράθεση σημείωσης <BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE> Συνήθως με εσοχή παραγράφου
4.0Σημείωση <Q></Q> Για σύντομες σημειώσεις
 Έμφαση <EM></EM> Συνήθως εμφανίζει πλάγια (italics) γράμματα
 Έντονη έμφαση<STRONG></STRONG> Συνήθως εμφανίζει έντονα (bold) γράμματα
 Κώδικας <CODE></CODE> Για παράθεση γραμμών κώδικα
 Δείγμα<SAMP></SAMP>  
 Είσοδος από πληκτρολόγιο<KBD></KBD>  
 Μεταβλητή <VAR></VAR>  
 Ορισμός <DFN></DFN> Δε χρησιμοποιείται ευρέως
 Διεύθυνση συγγραφέα<ADDRESS></ADDRESS>  
 Μεγάλα γράμματα <BIG></BIG>  
 Μικρά γράμματα <SMALL></SMALL>  
4.0Παρεμβολή <INS></INS> Σημειώνει τις προσθήκες σε νέα έκδοση
4.0Ώρα αλλαγής <INS DATETIME=":::"></INS>  
4.0Σχόλια <INS CITE="URL"></INS>  
4.0Διαγραφή <DEL></DEL> Σημειώνει τις διαγραφές σε νέα έκδοση
4.0Ώρα διαγραφής<DEL DATETIME=":::"></DEL>  
4.0Σχόλια διαγραφής <DEL CITE="URL"></DEL>  
4.0Αρκτικόλεξο <ACRONYM></ACRONYM>  
4.0Σύντμηση <ABBR></ABBR>  

ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
 Έντονη γραφή <B></B> Δοκιμή
 Πλάγια γραφή <I></I> Δοκιμή
4.0Υπογράμμιση <U></U> Δοκιμή
 Διαγραφή<STRIKE></STRIKE> Δοκιμή
4.0Διαγραφή <S></S> Δοκιμή
 Εκθέτης <SUP></SUP> ΒάσηΔοκιμή
 Δείκτης <SUB></SUB> ΒάσηΔοκιμή
 Γραφομηχανή <TT></TT> Δοκιμή
 Προμορφοποιημένο<PRE></PRE> Εμφανίζει τα κενά διαστήματα όπως έχουν γραφεί
 Πλάτος προμορφοποιημένου <PRE WIDTH=?></PRE> Σε χαρακτήρες
 Στοίχιση στο κέντρο<CENTER></CENTER> Στη θέση του χρησιμοποιείται πλέον το <DIV ALIGN="CENTER"></DIV>
N1Αναβοσβήσιμο <BLINK></BLINK> Δοκιμή
 Μέγεθος γραμμάτων<FONT SIZE=?></FONT> Με τιμές από 1 ως και 7
 Αλλαγή μεγέθους γραμμάτων<FONT SIZE="+|-?"></FONT>  
 Χρώμα γραμμάτων<FONT COLOR="#$$$$$$"></FONT> Το χρώμα ορίζεται με τρεις (διψήφιους) δεκαεξαδικούς αριθμούς
4.0Επιλογή γραμματοσειράς<FONT FACE="***"></FONT>  
N4Επιλογή μεγέθους<FONT POINT-SIZE=?></FONT>  
N4Βάρος γραμμάτων<FONT WEIGHT=?></FONT>  
4.0Βασικό μέγεθος γραμμάτων<BASEFONT SIZE=?> Με τιμές από 1 ως και 7 και προεπιλογή το 3. Ισχύει για όλη τη σελίδα.
MSΚινούμενο κείμενο <MARQUEE></MARQUEE> Δοκιμή

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ
N3Πολλές στήλες<MULTICOL COLS=?></MULTICOL>  
N3Απόσταση (διάκενο) στηλών<MULTICOL GUTTER=?></MULTICOL>  
N3Πλάτος στήλης<MULTICOL WIDTH=?></MULTICOL>  
N3Διαχωριστής <SPACER>  
N3Είδος διαχωριστή<SPACER TYPE=HORIZONTAL|VERTICAL|BLOCK>  
N3Μέγεθος διαχωριστή <SPACER SIZE=?>  
N3Διαστάσεις διαχωριστή <SPACER WIDTH=? HEIGHT=?>  
N3Στοίχιση διαχωριστή <SPACER ALIGN=LEFT|RIGHT|CENTER>  
N4Επίπεδο (layer) <LAYER></LAYER>  
N4Όνομα επιπέδου <LAYER ID="***"></LAYER>  
N4Θέση επιπέδου <LAYER LEFT=? TOP=?></LAYER>  
N4Σχετική θέση επιπέδου<LAYER PAGEX=? PAGEY=?></LAYER>  
N4Αρχείο προέλευσης επιπέδου<LAYER SRC="***"></LAYER>  
N4Σειρά επικάλλυψης<LAYER Z-INDEX=?></LAYER>  
N4Θέση επικάλλυψης<LAYER ABOVE="***" BELOW="***"></LAYER>  
N4Διαστάσεις επιπέδου<LAYER HEIGHT=? WIDTH=?></LAYER>  
N4Διαδρομή επιπέδου<LAYER CLIP=,,,></LAYER>  
N4Εμφάνιση ή μη του επιπέδου<LAYER VISIBILITY=SHOW|HIDDEN|INHERIT></LAYER>
N4Φόντο επιπέδου<LAYER BACKGROUND="$$$$$$"></LAYER>  
N4Χρώμα επιπέδου<LAYER BGCOLOR="$$$$$$"></LAYER>  
N4Εσωτερικό επίπεδο<ILAYER></ILAYER> Δέχεται τις ίδιες παραμέτρους με το LAYER
N4Εναλακτικό περιεχόμενο<NOLAYER></NOLAYER>  

Imagemap
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ, ΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΗΧΟΣ
 Συνδεσμος-παραπομπή σε διεύθυνση<A HREF="URL"></A>  
 Παραπομπή σε σημείο εγγράφου<A HREF="URL#***"></A> Αν πρόκειται για άλλο έγγραφο
<A HREF="#***"></A> Αν πρόκειται για το τρέχον έγγραφο
4.0Παράθυρο όπου θα ανοίξει ο σύνδεσμος<A HREF="URL" TARGET="***"></A>  
4.0Ενέργεια με το κλικ<A HREF="URL" ONCLICK="***"></A> Javascript
4.0Ενέργεια όταν περάσει το ποντίκι από πάνω<A HREF="URL" ONMOUSEOVER="***"></A> Javascript
4.0Ενέργεια όταν φύγει το ποντίκι από πάνω<A HREF="URL" ONMOUSEOUT="***"></A> Javascript
 Σύνδεσμος για αποστολή email<A HREF="mailto:@"></A>  
N, MSΚαθορισμός τίτλου για email<A HREF="mailto:@?SUBJECT=***"></A> Πρέπει να μπει ? πρίν από τη λέξη SUBJECT
 Ορισμός θέσης για σύνδεσμο<A NAME="***"></A> Για χρήση με την Παραπομπή (βλέπε παραπάνω)
 Εμφάνιση εικόνας<IMG SRC="URL">  
 Στοίχιση εικόνας<IMG SRC="URL" ALIGN=TOP|BOTTOM|MIDDLE|LEFT|RIGHT>
N1Στοίχιση εικόνας σε σχέση με το κείμενο<IMG SRC="URL" ALIGN=TEXTTOP|ABSMIDDLE|BASELINE|ABSBOTTOM>
 Εναλλακτικό κείμενο αντί της εικόνας<IMG SRC="URL" ALT="***"> Αν η εικόνα δεν εμφανιστεί
 Διαστάσεις εικόνας <IMG SRC="URL" WIDTH=? HEIGHT=?> Σε pixels
<IMG SRC="URL" WIDTH=% HEIGHT=%> Ως ποσοστό των διαστάσεων της σελίδας
 Πλαίσιο εικόνας <IMG SRC="URL" BORDER=?> Σε pixels
 Κενός χώρος γύρω από την εικόνα<IMG SRC="URL" HSPACE=? VSPACE=?> Σε pixels
N1Εναλλακτική εικόνα χαμηλής ανάλυσης<IMG SRC="URL" LOWSRC="URL"> Συνήθως ασπρόμαυρη. Εμφανίζεται πρώτη και επικαλλύπτεται από την κανονική.
 Χάρτης εικόνας με συνδέσμους <IMG SRC="URL" ISMAP> Απαιτεί script
<IMG SRC="URL" USEMAP="URL">  
MSVideo Clip <IMG DYNSRC="***" START="***" LOOP=?>  
MSΉχος<BGSOUND SRC="***" LOOP=?|INFINITE>  
 Χάρτης εικόνας χρήστη<MAP NAME="***"></MAP> Περιγραφή χάρτη
 Τμήμα χάρτη<AREA SHAPE="DEFAULT|RECT|CIRCLE|POLY" COORDS=",,," HREF="URL"|NOHREF>
N1Ανανέωση περιεχομένου ή μεταπήδηση σε άλλη σελίδα<META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="χρόνος σε δευτερόλεπτα; URL=ονομασία σελίδας">
Μπαίνει μεταξύ <head> και </head>. Π.χ. <meta http-equiv="refresh" content="10;URL=index.html">
N2Ενσωματωμένο αντικείμενο<EMBED SRC="URL"> Π.χ. κάποιο flash animation
N2Μέγεθος αντικειμένου<EMBED SRC="URL" WIDTH=? HEIGHT=?>  
4.0Αντικείμενο <OBJECT></OBJECT>  
4.0Παράμετροι <PARAM>  

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ
 Παράγραφος<P></P> Δεν είναι απαραίτητο το κλείσιμο του tag
 Στοίχιση παραγράφου<P ALIGN=LEFT|CENTER|RIGHT></P>  
NΠλήρης στοίχιση παραγράφου<P ALIGN=JUSTIFY></P>  
 Αλλαγή σειράς<BR>  
 Χωρίς αναδίπλωση<BR CLEAR=LEFT|RIGHT|ALL>  
 Οριζόντια γραμμή<HR>  
 Στοίχιση γραμμής<HR ALIGN=LEFT|RIGHT|CENTER>  
 Πάχος γραμμής<HR SIZE=?> Σε pixels
 Πλάτος γραμμής<HR WIDTH=?> Σε pixels
 Πλάτος γραμμής<HR WIDTH="%"> Ως ποσοστό του πλάτους σελίδας
 Συμπαγής γραμμή<HR NOSHADE> Δίχως την τριδιάστατη όψη
N1Χωρίς αλλαγές σειράς<NOBR></NOBR>  
N1Αλλαγή γραμμής<WBR>  

ΛΙΣΤΕΣ
 Απλή λίστα<UL><LI></UL> To <LI> μπαίνει μπροστά από κάθε σειρά
 Συμπαγής λίστα <UL COMPACT></UL>  
 Τύπος κουκίδας<UL TYPE=DISC|CIRCLE|SQUARE> Για όλη τη λίστα
 Τύπος κουκίδας<LI TYPE=DISC|CIRCLE|SQUARE> Για τη σειρά και τις επόμενες
 Αριθμημένη λίστα<OL><LI></OL> To <LI> μπαίνει μπροστά από κάθε σειρά
 Συμπαγής αριθμημένη λίστα <OL COMPACT></OL>  
 Μορφή αρίθμησης<OL TYPE=A|a|I|i|1> Για όλη τη λίστα
 Μορφή αρίθμησης<LI TYPE=A|a|I|i|1> Για τη σειρά και τις επόμενες
 Αριθμός έναρξης αρίθμησης<OL START=?> Για όλη τη λίστα
 Αριθμός έναρξης αρίθμησης<LI VALUE=?> Για τη σειρά και τις επόμενες
 Λίστα επεξηγήσεων<DL><DT><DD></DL> (<DT>=όρος, <DD>=επεξήγηση)
 Συμπαγής λίστα επεξηγήσεων <DL COMPACT></DL>  
 Λίστα επιλογών<MENU><LI></MENU> Πριν από κάθε σειρά
 Συμπαγής λίστα επιλογών <MENU COMPACT></MENU>  
 Λίστα περιεχομένων<DIR><LI></DIR> Πριν από κάθε σειρά
 Συμπαγής λίστα περιεχομένων <DIR COMPACT></DIR>  

ΦΟΝΤΟ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ
 Επαναλαμβανόμενη εικόνα φόντου<BODY BACKGROUND="URL">  
MSΥδατογράφημα <BODY BGPROPERTIES="FIXED">  
 Χρώμα φόντου<BODY BGCOLOR="#$$$$$$"> (order is red/green/blue)
 Βασικό χρώμα κειμένου<BODY TEXT="#$$$$$$">  
 Χρώμα συνδέσμων<BODY LINK="#$$$$$$">  
 Χρώμα συνδέσμων που έχουμε επισκεφτεί<BODY VLINK="#$$$$$$">  
 Ενεργός σύνδεσμος<BODY ALINK="#$$$$$$">  

ΕΙΔΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ
 ειδικοί χαρακτήρες&#?; όπου ? είναι o κωδικός ISO 8859-1
 < &lt;  
 > &gt;  
 & &amp;  
 " &quot;  
 Registered TM &#174; ®
 Registered TM &reg; ®
 Copyright &#169; ©
 Copyright &copy; ©
 Κενό διάστημα (δεν επιτρέπει αναδίπλωση)&nbsp;  

ΦΟΡΜΕΣ
 Ορισμός φόρμας<FORM ACTION="URL" METHOD=GET|POST></FORM>  
4.0'Ανέβασμα' αρχείου<FORM ENCTYPE="multipart/form-data"></FORM>
 Πεδίο εισαγωγής δεδομένων<INPUT TYPE="TEXT|PASSWORD|CHECKBOX|RADIO|
FILE|BUTTON|IMAGE|HIDDEN|SUBMIT|RESET">
 Όνομα πεδίου<INPUT NAME="***">  
 Τιμή πεδίου<INPUT VALUE="***">  
 Τσεκαρισμα <INPUT CHECKED> Για τετράγωνα και κυκλικά πεδία τσεκαρίσματος
 Μέγεθος πεδίου<INPUT SIZE=?> Σε χαρακτήρες
 Μέγιστο μέγεθος<INPUT MAXLENGTH=?> Σε χαρακτήρες
4.0Κουμπί <BUTTON></BUTTON>  
4.0Όνομα κουμπιού<BUTTON NAME="***"></BUTTON>  
4.0Τύπος κουμπιού<BUTTON TYPE="SUBMIT|RESET|BUTTON"></BUTTON>
4.0Προεπιλεγμένη τιμή<BUTTON VALUE="***"></BUTTON>  
4.0Ετικέτα <LABEL></LABEL>  
4.0Ετικέτα επιλοής<LABEL FOR="***"></LABEL>  
 Λίστα επιλογής<SELECT></SELECT>  
 Όνομα λίστας<SELECT NAME="***"></SELECT>  
 Αριθμός επιλογών<SELECT SIZE=?></SELECT>  
 Πολλαπλή επιλογή<SELECT MULTIPLE> Για περισσότερες από μία επιλογές
 Επιλογή <OPTION> Διαθέσιμα στοιχεία προς επιλογή
 Προεπιλογή<OPTION SELECTED>  
 Τιμή επιλογής<OPTION VALUE="***">  
4.0Ομαδοποίηση επιλογών<OPTGROUP LABEL="***"></OPTGROUP>  
 Μέγεθος πεδίου εισαγωγής κειμένου<TEXTAREA ROWS=? COLS=?></TEXTAREA>  
 Ονομασία πεδίου εισαγωγής κειμένου<TEXTAREA NAME="***"></TEXTAREA>  
N2Αναδίπλωση κειμένου<TEXTAREA WRAP=OFF|HARD|SOFT></TEXTAREA>
4.0Μέλη ομάδας<FIELDSET></FIELDSET>  
4.0Υπόμνημα<LEGEND></LEGEND>  
4.0Στοίχιση υπομνήματος <LEGEND ALIGN="TOP|BOTTOM|LEFT|RIGHT"></LEGEND>

ΠΙΝΑΚΕΣ
 Ορισμός πίνακα<TABLE></TABLE>  
4.0Στοίχιση πίνακα<TABLE ALIGN=LEFT|RIGHT|CENTER>  
 Περίγραμμα πίνακα<TABLE BORDER></TABLE> Υπαρκτό ή μη
 Περίγραμμα πίνακα<TABLE BORDER=?></TABLE>
Oρισμός πάχους
 Απόσταση (διάκενο) κελιών<TABLE CELLSPACING=?>  
 Εσωτερικό περιθώριο κελιών<TABLE CELLPADDING=?>  
 Επιθυμητό πλάτος<TABLE WIDTH=?> Σε pixels
 Ποσοστό πλάτους<TABLE WIDTH=%> Ποσοστό επί του πλάτους της σελίδας
4.0Χρώμα πίνακα<TABLE BGCOLOR="$$$$$$"></TABLE>  
4.0Πλαίσιο πίνακα<TABLE FRAME=VOID|ABOVE|BELOW|HSIDES|LHS|RHS|
VSIDES|BOX|BORDER></TABLE>
4.0Χάρακας πίνακα<TABLE RULES=NONE|GROUPS|ROWS|COLS|ALL></TABLE>
MSΧρώμα περιγράμματος<TABLE BORDERCOLOR="$$$$$$"></TABLE>  
MSΣκούρο περίγραμμα<TABLE BORDERCOLORDARK="$$$$$$"></TABLE>  
MSΑνοιχτόχρωμο περίγραμμα<TABLE BORDERCOLORLIGHT="$$$$$$"></TABLE>  
 Σειρά πίνακα<TR></TR>  
 Στοίχιση σειράς πίνακα <TR ALIGN=LEFT|RIGHT|CENTER|MIDDLE|BOTTOM>
 Κελί πίνακα<TD></TD> Πρέπει να εμπεριέχεται σε ορισμό σειράς
 Στοίχιση κελιού <TD ALIGN=LEFT|RIGHT|CENTER VALIGN=TOP|MIDDLE|BOTTOM>
 Κείμενο κελιού χωρίς αναδίπλωση<TD NOWRAP>  
 Επέκταση σε στήλες<TD COLSPAN=?>  
 Επέκταση σε σειρές<TD ROWSPAN=?>  
4.0Επιθυμητό πλάτος κελιού<TD WIDTH=?> Σε pixels
N3Πλάτος κελιού σε ποσοστό<TD WIDTH="%"> Επί του πλάτους του πίνακα
4.0Χρώμα κελιού<TD BGCOLOR="#$$$$$$">  
 Επικεφαλλίδα στήλης<TH></TH> Έντονα και με στοίχιση στο κέντρο
 Στοίχιση επικεφαλλίδας<TH ALIGN=LEFT|RIGHT|CENTER|MIDDLE|BOTTOM>
 Επικεφαλίδα δίχως αναδίπλωση<TH NOWRAP>  
 Επέκταση επικεφαλλίδας σε στήλες<TH COLSPAN=?>  
 Επέκταση επικεφαλλίδας σε σειρές<TH ROWSPAN=?>  
4.0Επιθυμητό πλάτος επικεφαλλίδας<TH WIDTH=?> Σε pixels
N3Πλάτος σε ποσοστό<TH WIDTH="%"> Επί του πλάτους του πίνακα
4.0Χρώμα κελιού επικεφαλλίδας<TH BGCOLOR="#$$$$$$">  
4.0Σώμα πίνακα<TBODY>  
4.0Υποφυλλίδα πίνακα<TFOOT></TFOOT> Προηγείται του THEAD>
4.0Επιφυλλίδα πίνακα<THEAD></THEAD>  
 Επεξήγηση πίνακα<CAPTION></CAPTION>  
 Στοίχιση επεξήγησης <CAPTION ALIGN=TOP|BOTTOM|LEFT|RIGHT>  
4.0Στήλη <COL></COL>  
4.0Επέκταση στηλών<COL SPAN=?></COL>  
4.0Πλάτος στήλης<COL WIDTH=?></COL>  
4.0Πλάτος στήλης σε ποσοστό <COL WIDTH="%"></COL>  
4.0Ομάδα στηλών<COLGROUP></COLGROUP>  
4.0Επέκταση ομάδας στηλών<COLGROUP SPAN=?></COLGROUP>  
4.0Πλάτος ομάδας<COLGROUP WIDTH=?></COLGROUP>  
4.0Πλάτος ομάδας σε ποσοστό<COLGROUP WIDTH="%"></COLGROUP>  

ΠΛΑΙΣΙΑ (Frames)
4.0Σελίδα με πλαίσια <FRAMESET></FRAMESET> Αντί του <BODY>
4.0Ύψος σειρών<FRAMESET ROWS=,,,></FRAMESET> Σε pixels ή %)
4.0Ύψος σειρών <FRAMESET ROWS=*></FRAMESET> * = Σχετικό μέγεθος. Συνήθως όσο περισσεύει.
4.0Πλάτος στηλών<FRAMESET COLS=,,,></FRAMESET> (pixels or %)
4.0Πλάτος στηλών<FRAMESET COLS=*></FRAMESET> * = Σχετικό μέγεθος. Συνήθως όσο περισσεύει.
4.0Περίγραμμα <FRAMESET FRAMEBORDER="yes|no"></FRAMESET>
4.0Πλάτος περιγράμματος<FRAMESET BORDER=?></FRAMESET>  
4.0Χρώμα περιγράμματος<FRAMESET BORDERCOLOR="#$$$$$$"></FRAMESET>
N3Απόσταση (διάκενο) πλαισίων<FRAMESET FRAMESPACING=?></FRAMESET>  
4.0Ορισμός πλαισίου<FRAME> Περιεχόμενα μεμονωμένου πλαισίου
4.0Έγγραφο που θα εμφανιστεί<FRAME SRC="URL">  
4.0Όνομα πλαισίου<FRAME NAME="***"|_blank|_self|_parent|_top>
4.0Πλάτος περιθωρίου<FRAME MARGINWIDTH=?> Αριτερά και δεξιά
4.0Ύψος περιθωρίου<FRAME MARGINHEIGHT=?> Πάνω και κάτω
4.0Εμφάνιση μπάρας κύλισης<FRAME SCROLLING="YES|NO|AUTO">  
4.0Σταθερό μέγεθος<FRAME NORESIZE>  
4.0Περίγραμμα πλαισίου<FRAME FRAMEBORDER="yes|no">  
4.0Χρώμα περιγράμματος<FRAME BORDERCOLOR="#$$$$$$">  
4.0Περιεχόμενο εκτός πλαισίων<NOFRAMES></NOFRAMES> για φυλλομετρητές που δεν υποστηρίζουν πλαίσια
4.0Εσωτερικό πλαίσιο<IFRAME></IFRAME> Όμοιες παράμετροι με το FRAME
4.0Διαστάσεις <IFRAME WIDTH=? HEIGHT=?></IFRAME>  
4.0Διαστάσεις <IFRAME WIDTH="%" HEIGHT="%"></IFRAME>  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ JAVA
 Πρόγραμμα <SCRIPT></SCRIPT>  
<SCRIPT SRC="URL"></SCRIPT>  
 Είδος προγράμματος <SCRIPT TYPE="***"></SCRIPT>  
 Γλώσσα προγράμματος <SCRIPT LANGUAGE="***"></SCRIPT>  
4.0Άλλο περιεχόμενο <NOSCRIPT></NOSCRIPT> Αν δεν υποστηρίζονται scripts
 Applet <APPLET></APPLET>  
 Όνομα Applet<APPLET CODE="***">  
 Παράμετροι Applet <APPLET PARAM NAME="***">  
 Θέση Applet <APPLET CODEBASE="URL">  
 Ταυτότητα Applet <APPLET NAME="***"> Για αναφορά-παραπομπές
 Εναλλακτικό κείμενο<APPLET ALT="***"> Αν δεν υποστηρίζεται java
 Στοίχιση Applet <APPLET ALIGN="LEFT|RIGHT|CENTER">  
 Μέγεθος Applet <APPLET WIDTH=? HEIGHT=?> Σε pixels
 Απόσταση Applet από άλλα στοιχεία <APPLET HSPACE=? VSPACE=?> Σε pixels
N4Server Script <SERVER></SERVER>  

ΔΙΑΦΟΡΑ
 Σχόλιο <!-- *** --> Δεν εμφανίζεται.
 Πρόλογος<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN">
 Κατάλογος αναζήτησης <ISINDEX>  
 Αποστολή αναζήτησης<A HREF="URL?***"></a> Με κανονικό ?
 URL του αρχείου <BASE HREF="URL"> Πρέπει να βρίσκεται στην επικεφαλλίδα
4.0Παράθυρο όπου θα κατευθύνονται οι σύνδεσμοι <BASE TARGET="***"> Πρέπει να βρίσκεται στην επικεφαλλίδα
 Σχετική σελίδα <LINK REV="***" REL="***" HREF="URL"> Πρέπει να βρίσκεται στην επικεφαλλίδα
N4Συνδεδεμένο αρχείο<LINK TYPE="***" SRC="***"></LINK>  
 Meta Πληροφορίες<META> Πρέπει να βρίσκεται στην επικεφαλλίδα
 Ορισμός στυλ<STYLE></STYLE>  

Όλο το παρόν υλικό (ιστοσελίδα, κώδικας, γραφικά, αρχεία) - εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά - έχει δημιουργηθεί από τον Στράτο Κυριαζίδη.
Τα παραπάνω έντυπα και λογισμικό, παρέχονται από τον Στράτο Κυριαζίδη ως έχουν και για υπηρεσιακή μόνο χρήση.
Απαγορεύεται η διακίνησή τους με οποιονδήποτε τρόπο.