Αρχική σελίδα

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΑΝΕΒΗΚΕΜΟΡΦΗΜΕΓΕΘΟΣ
 Περιοχές Δημοτικών Σχολείων Δράμας 1.7 (ιστοσελίδα)
του Στράτου Κυριαζίδη
21-04-2015 Ιστοσελίδα 45 Kb
 Περιοχές Δημοτικών Σχολείων Δράμας 1.7 (έντυπο)
του Στράτου Κυριαζίδη
21-04-2015 Acrobat Pdf 7 2 Mb
 Οδοί πόλεως Δράμας στο Google Maps
του Στράτου Κυριαζίδη
14-05-2015 Ιστοσελίδα Google Earth 25 Κb
 Θέση σχολείων και όρια προέλευσης μαθητών των δημοτικών σχολείων της πόλης της Δράμας στο Google Maps
του Στράτου Κυριαζίδη
21-04-2015 Ιστοσελίδα Google Earth 25 Κb
 Θέση κτηρίων και όρια προέλευσης μαθητών των πρωινών και ολοημέρων Νηπιαγωγείων της πόλης της Δράμας στο Google Maps
του Στράτου Κυριαζίδη
21-04-2015 Ιστοσελίδα Google Earth 25 Κb
 Θέση κτηρίων Διδακτηρίων Μέσης και Ανώτερης Εκπαίδευσης της Δράμας στο Google Maps
του Στράτου Κυριαζίδη
21-04-2015 Google Earth 25 Κb
Περιοχές Νηπιαγωγείων Δράμας 1.4 (έντυπο)
του Στράτου Κυριαζίδη
19-05-2010 Acrobat Pdf 7 2900 Kb

Όλο το παρόν υλικό (ιστοσελίδα, κώδικας, γραφικά, αρχεία) - εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά - έχει δημιουργηθεί από τον Στράτο Κυριαζίδη.
Τα παραπάνω έντυπα και λογισμικό, παρέχονται από τον Στράτο Κυριαζίδη ως έχουν και για υπηρεσιακή μόνο χρήση.
Απαγορεύεται η διακίνησή τους με οποιονδήποτε τρόπο.