Αρχική σελίδα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΑΝΕΒΗΚΕΜΟΡΦΗΜΕΓΕΘΟΣ
 2016-2017: Ετήσιο Σχολικό Ημερολόγιο του Στράτου Κυριαζίδη 7-6-2016 Acrobat Pdf 7 140 Kb
 2016-2017: Μηνιαίο Σχολικό Ημερολόγιο του Στράτου Κυριαζίδη 7-6-2016 Acrobat Pdf 7 550 kb
 2016-2017: Eβδομαδιαίο Σχολικό Ημερολόγιο του Στράτου Κυριαζίδη 7-6-2016 Acrobat Pdf 7 1,0 Mb
 2016-2017: Συνοπτικό Σχολικό Ημερολόγιο του Στράτου Κυριαζίδη 7-6-2016 Acrobat Pdf 7 120 Kb
2015-2016: Ετήσιο Σχολικό Ημερολόγιο του Στράτου Κυριαζίδη1-9-2015 Acrobat Pdf 7110 Kb
2015-2016: Μηνιαίο Σχολικό Ημερολόγιο του Στράτου Κυριαζίδη1-9-2015 Acrobat Pdf 71.1 Mb
2015-2016: Eβδομαδιαίο Σχολικό Ημερολόγιο του Στράτου Κυριαζίδη1-9-2015 Acrobat Pdf 71,3 Mb
2015-2016: Συνοπτικό Σχολικό Ημερολόγιο (1.1) του Στράτου Κυριαζίδη17-9-2015 Acrobat Pdf 7100 Kb
2014-2015: Ετήσιο Σχολικό Ημερολόγιο του Στράτου Κυριαζίδη1-9-2014 Acrobat Pdf 7110 Kb
2014-2015: Μηνιαίο Σχολικό Ημερολόγιο του Στράτου Κυριαζίδη1-9-2014 Acrobat Pdf 71.1 Mb
2014-2015: Eβδομαδιαίο Σχολικό Ημερολόγιο του Στράτου Κυριαζίδη1-9-2014 Acrobat Pdf 71,3 Mb
2014-2015: Συνοπτικό Σχολικό Ημερολόγιο (1.1) του Στράτου Κυριαζίδη17-9-2014 Acrobat Pdf 7100 Kb
2014-2015: Σχολικό Ημερολόγιο για Μειονοτικά Σχολεία του Στράτου Κυριαζίδη1-9-2014 Acrobat Pdf 7110 Kb
2014-2015: Αργίες δογμάτων και ελληνικού κράτους του Στράτου Κυριαζίδη1-9-2014 Acrobat Pdf 7130 Kb
2015: Μαθητικό Ημερολόγιο του Στράτου Κυριαζίδη1-9-2014 Acrobat Pdf 7120 Kb
2013-2014: Ετήσιο Σχολικό Ημερολόγιο του Στράτου Κυριαζίδη26-7-2013 Acrobat Pdf 7110 Kb
2013-2014: Μηνιαίο Σχολικό Ημερολόγιο του Στράτου Κυριαζίδη26-7-2013 Acrobat Pdf 71.1 Mb
2013-2014: Eβδομαδιαίο Σχολικό Ημερολόγιο του Στράτου Κυριαζίδη26-7-2013 Acrobat Pdf 71,3 Mb
2013-2014: Συνοπτικό Σχολικό Ημερολόγιο (1.1) του Στράτου Κυριαζίδη26-7-2013 Acrobat Pdf 7100 Kb
2013-2014: Σχολικό Ημερολόγιο για Μειονοτικά Σχολεία του Στράτου Κυριαζίδη26-7-2013 Acrobat Pdf 7110 Kb
2014: Μαθητικό Ημερολόγιο του Στράτου Κυριαζίδη26-7-2013 Acrobat Pdf 7120 Kb
2012-2013: Ετήσιο Σχολικό Ημερολόγιο του Στράτου Κυριαζίδη31-5-2012 Acrobat Pdf 7110 Kb
2012-2013: Μηνιαίο Σχολικό Ημερολόγιο του Στράτου Κυριαζίδη31-5-2012 Acrobat Pdf 71.1 Mb
2012-2013: Eβδομαδιαίο Σχολικό Ημερολόγιο του Στράτου Κυριαζίδη31-5-2012 Acrobat Pdf 71,3 Mb
2012-2013: Συνοπτικό Σχολικό Ημερολόγιο του Στράτου Κυριαζίδη31-5-2012 Acrobat Pdf 7100 Kb
2011-2012: Μηνιαίο Σχολικό Ημερολόγιο του Στράτου Κυριαζίδη3-6-2011 Acrobat Pdf 71.1 Mb
2011-2012: Eβδομαδιαίο Σχολικό Ημερολόγιο του Στράτου Κυριαζίδη3-6-2011 Acrobat Pdf 71,3 Mb
2011-2012: Συνοπτικό Σχολικό Ημερολόγιο του Στράτου Κυριαζίδη3-6-2011 Acrobat Pdf 7100 Kb
2010-2011: Μηνιαίο Σχολικό Ημερολόγιο του Στράτου Κυριαζίδη1-9-2010 Acrobat Pdf 71.1 Mb
2010-2011: Eβδομαδιαίο Σχολικό Ημερολόγιο του Στράτου Κυριαζίδη1-9-2010 Acrobat Pdf 71,3 Mb
2010-2011: Συνοπτικό Σχολικό Ημερολόγιο του Στράτου Κυριαζίδη1-9-2010 Acrobat Pdf 7100 Kb
2009-2010: Μηνιαίο Σχολικό Ημερολόγιο του Στράτου Κυριαζίδη3-9-2009 Acrobat Pdf 71.1 Mb
2009-2010: Eβδομαδιαίο Σχολικό Ημερολόγιο του Στράτου Κυριαζίδη3-9-2009 Acrobat Pdf 71,3 Mb
2009-2010: Συνοπτικό Σχολικό Ημερολόγιο του Στράτου Κυριαζίδη3-9-2009 Acrobat Pdf 7100 Kb
2008-2009: Μηνιαίο Σχολικό Ημερολόγιο του Στράτου Κυριαζίδη1-9-2008 Acrobat Pdf 71.1 Mb
2008-2009: Eβδομαδιαίο Σχολικό Ημερολόγιο του Στράτου Κυριαζίδη1-9-2008 Acrobat Pdf 71,3 Mb
2008-2009: Συνοπτικό Σχολικό Ημερολόγιο του Στράτου Κυριαζίδη1-9-2008 Acrobat Pdf 7100 Kb
2007-2008: Μηνιαίο Σχολικό Ημερολόγιο του Στράτου Κυριαζίδη1-9-2007 Acrobat Pdf 71.1 Mb
2007-2008: Eβδομαδιαίο Σχολικό Ημερολόγιο του Στράτου Κυριαζίδη1-9-2007 Acrobat Pdf 71,3 Mb
2007-2008: Συνοπτικό Σχολικό Ημερολόγιο του Στράτου Κυριαζίδη1-9-2007 Acrobat Pdf 7100 Kb

Όλο το παρόν υλικό (ιστοσελίδα, κώδικας, γραφικά, αρχεία) - εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά - έχει δημιουργηθεί από τον Στράτο Κυριαζίδη.
Τα παραπάνω έντυπα και λογισμικό, παρέχονται από τον Στράτο Κυριαζίδη ως έχουν και για υπηρεσιακή μόνο χρήση.
Απαγορεύεται η διακίνησή τους με οποιονδήποτε τρόπο.