Αρχική σελίδα

μ@θητολόγιο: απόκτηση


1. Προβείτε σε ανταποδοτική δωρεά

2. Κατεβάστε και εγκαταστήστε το μ@θητολόγιο.

3. Κατεβάστε και εκτελέστε τον Παραμετροποιητή 6.50b που θα βρείτε στη σελίδα των αναβαθμίσεων και κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις και αλλαγές.

Όλο το παρόν υλικό (ιστοσελίδα, κώδικας, γραφικά, αρχεία) - εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά - έχει δημιουργηθεί από τον Στράτο Κυριαζίδη.
Τα παραπάνω έντυπα και λογισμικό, παρέχονται από τον Στράτο Κυριαζίδη ως έχουν και για υπηρεσιακή μόνο χρήση.
Απαγορεύεται η διακίνησή τους με οποιονδήποτε τρόπο.