Αρχική σελίδα

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΑΝΕΒΗΚΕΜΟΡΦΗΜΕΓΕΘΟΣ
Ταμείο Σχολικής Επιτροπής (έκδοση 1.2)
του Στράτου Κυριαζίδη
29-10-2010 Acrobat Pdf 7 250 Kb
Υπολογισμός κρατήσεων Μ.Τ.Π.Υ. (έκδοση 1.1)
του Στράτου Κυριαζίδη
27-09-2010 Excel 20 Kb
Οδηγίες για καταστάσεις προμηθευτών
του Στράτου Κυριαζίδη
23-9-2008 Acrobat Pdf 7 80 Kb

Όλο το παρόν υλικό (ιστοσελίδα, κώδικας, γραφικά, αρχεία) - εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά - έχει δημιουργηθεί από τον Στράτο Κυριαζίδη.
Τα παραπάνω έντυπα και λογισμικό, παρέχονται από τον Στράτο Κυριαζίδη ως έχουν και για υπηρεσιακή μόνο χρήση.
Απαγορεύεται η διακίνησή τους με οποιονδήποτε τρόπο.